Selected Publications

1Kun-Yong Kim, Yoshiaki Tanaka, Juan Su, Bilal Cakir, Yangfei Xiang, Benjamin Patterson, Junjun Ding, Yong-Wook Jung, Ji-Hyun Kim, Eriona Hysolli, Haelim Lee, Rana Dajani, Jonghwan Kim, Mei Zhong, Jeong-Heon Lee, David Skalnik, Jeong Mook Lim, Gareth J. Sullivan, Jianlong Wang & In-Hyun Park. Uhrf1 regulates active transcriptional marks at bivalent domains in pluripotent stem cells through Setd1a, Nature Communicaitons. 2018 Jul 3;9(1):2583. doi: 10.1038/s41467-018-04818-0. (IF: 12.353)  [2018-10-08][PDF]


2Songyan Han, Christopher Tan, Junjun Ding, Jianlong Wang, Avi Ma'ayan, Valerie Gouon-Evans. Endothelial cells instruct liver specification of embryonic stem cell-derived endoderm through endothelial VEGFR2 signaling and endoderm epigenetic modifications, Stem Cell Res. 2018 Jul;30:163-170. doi: 10.1016/j.scr.2018.06.004.  [2018-10-08][PDF]


3Jia Wang, Xingui Wu, Chao Wei, Xin Huang, Qian Ma, Xiaona Huang, Francesco Faiola, Diana Guallar, Miguel Fidalgo, Tingyuan Huang, Di Peng, Li Chen, Haopeng Yu, Xingyu Li, Junyi Sun, Xinyi Liu, Xiaoxia Cai, Xiao Chen, Ling Wang, Jian Ren, Jianlong Wang#, Junjun Ding# (Corresponding author). YY1 Positively Regulates Transcription by Targeting Promoters and Super-Enhancers through the BAF Complex in Embryonic Stem Cells, Stem Cell Reports. 2018 March 1; doi: 10.1016/j.stemcr.2018.02.004. (IF: 7.338)  [2018-10-08][PDF]


4Diana Guallar, Xianju Bi, Jose Angel Pardavila, Xin Huang, Carmen Saenz, Xianle Shi, Hongwei Zhou, Francesco Faiola, Junjun Ding, Phensinee Haruehanroengra, Fan Yang, Dan Li, Carlos Sanchez-Priego, Arven Saunders, Feng Pan, Victor Julian Valdes, Kevin Kelley, Miguel G. Blanco, Lingyi Chen, Huayan Wang, Jia Sheng, Mingjiang Xu, Miguel Fidalgo, Xiaohua Shen & Jianlong Wang. RNA-dependent chromatin targeting of TET2 for endogenous retrovirus control in pluripotent stem cells, Nature Genetic. 2018 Feb 26. d  [2018-10-08][PDF]


5Chunliu Huang Junjie Shi Yibin Guo Weijun Huang Shanshan Huang Siqi Ming Xingui Wu Rui Zhang Junjun Ding Wei Zhao Jie Jia Xi Huang Andy Peng Xiang Yongsheng Shi Chengguo Yao. A snoRNA modulates mRNA 3' end processing and regulates the expression of a subset of mRNAs, Nucleic Acids Res. 2017 Sep 6;45(15):8647-8660. (IF: 10.162)  [2018-10-08][PDF]


6Francesco Faiola, Nuoya Yin, Miguel Fidalgo, Xin Huang, Arven Saunders, Junjun Ding, DianaGuallar, BaoyenDang, JianlongWang. NAC1 Regulates Somatic Cell Reprogramming by Controlling Zeb1 and E-cadherin Expression, Stem Cell Reports. 2017 Sep 12;9(3)  [2018-10-08][PDF]


7Arven Saunders, Dan Li, Francesco Faiola, Xin Huang, Miguel Fidalgo, Diana Guallar, Junjun Ding, Fan Yang, Yang Xu, Hongwei Zhou, Jianlong Wang. Context-Dependent Functions of NANOG Phosphorylation in Pluripotency and Reprogramming, Stem Cell Reports. 2017 May 9;8(5):1115-1123. (IF: 7.338)  [2018-10-08][PDF]


8Bo Yang, Yi Qiu, Niu Zhou, Hong Ouyang, Junjun Ding, Bin Cheng, Jianbo Sun. Application of Stem Cells in Oral Disease Therapy: Progresses and Perspectives. Frontiers in Physiology. 2017 Apr 3;8:197. Review. (IF: 4.134)  [2018-10-08][PDF]


9Arven Saunders, Xin Huang, Miguel Fidalgo, Michael H. Reimer Jr., Francesco Faiola, Junjun Ding, Carlos SánchezPriego, Diana Guallar, Carmen Sáenz, Dan Li, Jianlong Wang. The SIN3A/HDAC Corepressor Complex Functionally Cooperates with NANOG to Promote Pluripotency, Cell Reports. 2017 Feb 14;18(7):1713-1726. (IF: 8.282)  [2018-10-08][PDF]


10Miguel Fidalgo, Xin Huang, Diana Guallar, Carlos Sanchez-Priego, Victor Julian Valdes, Arven Saunders, Junjun Ding, Wen-Shu Wu, Carlos Clave, Jianlong Wang. Zfp281 Coordinates Opposing Functions of Tet1 and Tet2 in Pluripotent States, Cell Stem Cell. 2016 Jun 21. (IF: 23.394)  [2018-10-08][PDF]