Selected Publications

1

Huang X, Wei C, Li F, Jia L, Zeng P, Li J, Tan J, Sun T, Jiang S, Wang J, TangX, Zhao Q, Liu B, Rong L, Li C, Ding J. PCGF6 regulates stem cell pluripotency as a transcription activator via super-enhancer dependent chromatin interactions. Protein Cell. 2019 Apr 30. doi: 10.1007/s13238-019-0629-9.

[2019-06-10][PDF]

2

Li Fenjie, Ding Junjun.Sialylation is involved in cell fate decision during development, reprogramming and cancer progression, Protein Cell. 2018 Nov 26. doi: 10.1007/s13238-018-0597-5. (IF:11.49)

[2018-11-26][PDF]

3

Kun-Yong Kim, Yoshiaki Tanaka, Juan Su, Bilal Cakir, Yangfei Xiang, Benjamin Patterson, Junjun Ding, Yong-Wook Jung, Ji-Hyun Kim, Eriona Hysolli, Haelim Lee, Rana Dajani, Jonghwan Kim, Mei Zhong, Jeong-Heon Lee, David Skalnik, Jeong Mook Lim, Gareth J. Sullivan, Jianlong Wang & In-Hyun Park. Uhrf1 regulates active transcriptional marks at bivalent domains in pluripotent stem cells through Setd1a, Nature Communicaitons. 2018 Jul 3;9(1):2583. doi: 10.1038/s41467-018-04818-[2018-07-03][PDF]


4

Songyan Han, Christopher Tan, Junjun Ding, Jianlong Wang, Avi Ma'ayan, Valerie Gouon-Evans. Endothelial cells instruct liver specification of embryonic stem cell-derived endoderm through endothelial VEGFR2 signaling and endoderm epigenetic modifications, Stem Cell Res. 2018 Jul;30:163-170. doi: 10.1016/j.scr.2018.06.004.

[2018-06-04][PDF]

5

Jia Wang, Xingui Wu, Chao Wei, Xin Huang, Qian Ma, Xiaona Huang, Francesco Faiola, Diana Guallar, Miguel Fidalgo, Tingyuan Huang, Di Peng, Li Chen, Haopeng Yu, Xingyu Li, Junyi Sun, Xinyi Liu, Xiaoxia Cai, Xiao Chen, Ling Wang, Jian Ren, Jianlong Wang#, Junjun Ding# (Corresponding author). YY1 Positively Regulates Transcription by Targeting Promoters and Super-Enhancers through the BAF Complex in Embryonic Stem Cells, Stem Cell Reports. 2018 March 1; doi: 10.1016/j.stemcr.20[2018-03-01][PDF]


6

Diana Guallar, Xianju Bi, Jose Angel Pardavila, Xin Huang, Carmen Saenz, Xianle Shi, Hongwei Zhou, Francesco Faiola,Junjun Ding, Phensinee Haruehanroengra, Fan Yang, Dan Li, Carlos Sanchez-Priego, Arven Saunders, Feng Pan, Victor Julian Valdes, Kevin Kelley, Miguel G. Blanco, Lingyi Chen, Huayan Wang, Jia Sheng, Mingjiang Xu, Miguel Fidalgo, Xiaohua Shen & Jianlong Wang. RNA-dependent chromatin targeting of TET2 for endogenous retrovirus control in pluripotent stem cells, Natu[2018-02-06][PDF]


7

Francesco Faiola, Nuoya Yin, Miguel Fidalgo, Xin Huang, Arven Saunders, Junjun Ding, DianaGuallar, BaoyenDang, JianlongWang. NAC1 Regulates Somatic Cell Reprogramming by Controlling Zeb1 and E-cadherin Expression, Stem Cell Reports. 2017 Sep 12;9(3)

[2017-09-12][PDF]

8

Chunliu Huang, Junjie Shi, Yibin Guo, Weijun Huang, Shanshan Huang, Siqi Ming, Xingui Wu, Rui Zhang, Junjun Ding, Wei Zhao, Jie Jia, Xi Huang, Andy, Peng Xiang, Yongsheng Shi, Chengguo Yao. A snoRNA modulates mRNA 3' end processing and regulates the expression of a subset of mRNAs, Nucleic Acids Res. 2017 Sep 6;45(15):8647-8660. (IF: 10.162)

[2017-09-06][PDF]

9

Arven Saunders, Dan Li, Francesco Faiola, Xin Huang, Miguel Fidalgo, Diana Guallar, Junjun Ding, Fan Yang, Yang Xu, Hongwei Zhou, Jianlong Wang. Context-Dependent Functions of NANOG Phosphorylation in Pluripotency and Reprogramming, Stem Cell Reports. 2017 May 9;8(5):1115-1123. (IF: 7.338)

[2017-05-09][PDF]

10

Bo Yang, Yi Qiu, Niu Zhou, Hong Ouyang, Junjun Ding, Bin Cheng, Jianbo Sun. Application of Stem Cells in Oral Disease Therapy: Progresses and Perspectives. Frontiers in Physiology. 2017 Apr 3;8:197. Review. (IF: 4.134)

[2017-04-03][PDF]

广东省广州市越秀区中山二路74号中山大学北校区科技楼843

  • Rm 843, Science and technology building, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou City, China
  • Zip-code: 510080
  • 电话:020 - 87335513
  • 邮箱:stemcellding@163.com